Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
ŞANLIURFA ADLİYESİ
DUYURU

T.C.

ŞANLIURFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2017 tarihli 2500 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;

Şanlıurfa Sınav Merkezince; Batman 17, Cizre 14, Diyarbakır 10, Gaziantep 48, Gaziantep BAM 42, Gaziantep BİM 10, Hakkarı 10, Mardin 6, Nizip 10, Siirt 11, Siverek 5, Şanlıurfa 15, Şırnak 20 Sözleşmeli Zabıt Katibi.

Gaziantep 14, Gaziantep BAM 5, Nizip 3, Şanlıurfa 5 Sözleşmeli Mübaşirlik, alımı için sınavların yapıldığı, sınavlar ve sözlü mülakatlar 2018sonucunda başarılı olanlardan;

  • İSTENİLEN BELGELER
  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  • Diploma Fotokopisi (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alanlarca diplomalarının aslı getirilmesi ile tarafımızca onaylanması veya aslının suretinin noterlerce tasdik ettirilmesi gerekmektedir.)
  • Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim
  • Mal Bildirim Formu
  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf( Son üç ay içerisinde çekilmiş)
  • Sağlık Beyanı
  • Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı)
  • Eş Beyanı
  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarına dair belge aslı veya sınav birimince onaylı örnegi ya da başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar 2018sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı veya sınav birimince onaylı örneği

Başarılı olan asil adayların yukarıda bildirilen evrakları eksiksiz bir şekilde en geç 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları Mahallî Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile veya şahsen Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca " Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


ZABIT KATİPLİĞİ KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Gaziantep Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Batman Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Cizre Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Mardin Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Nizip Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Diyarbakır Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siverek Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şırnak Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Hakkari Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Siirt Adliyesi Sözleşmeli Katip Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız


MÜBAŞİR KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Gaziantep Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Nizip Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

Şanlıurfa Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuç Listesi Tıklayınız

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ
uyap eposta
HIZLI İLETİŞİM
T.C. Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır // Hazırlayan Mustafa BALIK